Helsingin sanomat OP-PohjolaElisa HOK-Elanto Holday InnAccenture Bob Helsinki

 

 
Rekisteriseloste / tuotetilaukset

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Helsinki-viikon säätiön / Helsingin juhlaviikkojen tuotemyynnin asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Helsinki-viikon säätiö / Helsingin juhlaviikot, Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki, Y-tunnus 0224232-9, puh. (09) 6126 5100, www.helsinginjuhlaviikot.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anu Kauppi, puh. (09) 6126 5100, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia Helsinki-viikon säätiön ja Helsingin juhlaviikkojen tuotemyynnin asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Helsingin juhlaviikkojen myyntituotteita ostaneista henkilöistä. Tietoja kertyy asiakkaan tilatessa tuotteita Helsingin juhlaviikkojen verkkokaupasta.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
- Asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta
- Asiakkaalle suunnattujen palveluiden toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
- Asiakastuki
- Helsingin juhlaviikkojen operatiivisen liiketoiminnan tarpeisiin, kuten palveluprosessin toteuttaminen, laskutus ja raportointi
- Helsingin juhlaviikkojen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Rekisterin tietosisältö

Helsingin juhlaviikkojen asiakastietokanta sisältää seuraavia tietoja:
- Nimet
- Osoitteita
- Käyttökieli
- Syntymäaika
- Sukupuoli
- Asuinmaa
- Puhelinnumeroita
- Sähköpostiosoitteita
- Muita palveluiden käytön edellyttämiä tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kertyvät:
- Rekisteröidyltä itseltään

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan omalla suostumuksella.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Siinä tapauksessa, että asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen on henkilötietolain 28 §:n mukaisesti esitettävä tarkastuspyyntönsä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.


Laadittu 05.8.2010