Helsingin sanomat OP-PohjolaElisa HOK-Elanto Holday InnAccenture Bob Helsinki

Alla evenemang

Helsingfors Stadsteater, Studio Elsa

Adress: Ensi linja 2

Helsingfors Stadsteater / Tillgänglighet
Stora scenen har plats för fyra rullstolar per föreställning. Platserna finns på bägge sidorna av rad 14 (2+2). Lilla scenen har fyra platser på bägge ändorna av rad 7 (2+2). I Studio Elsa finns två platser (på golvet) och i Teatteristudio Pasila fyra platser vid rad 12, i den s.k. balkongflygeln (2 + 2). På Lilla Teatern två platser till vänster om rad 9 och på Arena-scenen fyra platser på parkett (2+2) vänster och höger om sista raden.

Hissar för rörelsehandikappade finns till lilla och stora scenen samt Teatteristudio Pasila, Lilla Teatern och Arena-scenen. Hissarna rymmer bara en rullstol åt gången. Maximivikt i Arenas hiss är 225 kg, eldrivna rullstolar kan således inte transporteras.
På basis av evenemangsplatsens egna uppgifter