Helsingin sanomat OP-PohjolaElisa HOK-Elanto Holday InnAccenture Bob Helsinki

Alla evenemang

Musikhuset, de mindre salarna

Adress: Mannerheimintie 13a

Musikhuset, konsertsalen / Tillgänglighet

-Hinderfri ingång från Tölöviken
-Hinderfritt tillträde till konsertsalen
-Vid behov ett trettiotal rullstolsplatser
-Alla platser i Musikhuset är tillgängliga antingen via en ramp eller med hiss
-Skyltar även för synskadade

På basis av evenemangsplatsens egna uppgifter

www.musiikkitalo.fi